การคัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์5 ต.ค. 2558 06:55โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2558 06:56 ]

สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ครั้งที่ 1/2558  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2  โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายมานิต ภาษิตวิไลธรรม เป็นประธาน

Comments