ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

โพสต์17 ก.ค. 2561 01:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 01:31 ]

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมคณะติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ 2561 ออกนิเศติดตาม เยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   ร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมศักยภาพการคิด.....สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมือง จ.แพร่  และติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ 2561 ออกนิเศติดตาม เยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบชุดสื่อประสม ณ โรงแรมนครา (พาวิลเลี่ยน) อ.เมือง จ.แพร่

Comments