บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

โพสต์18 ธ.ค. 2562 00:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 

Comments