(Boot Camp

โพสต์20 ส.ค. 2561 00:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ซึ่งจัดการอบรม ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 เป็นวิทยากรในการอบรม

Comments