บทความไม่มีชื่อ

โพสต์21 พ.ค. 2560 20:23โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เข้าพบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
Comments