บทความไม่มีชื่อ

โพสต์17 ส.ค. 2560 02:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560  

Comments