บทความไม่มีชื่อ

โพสต์30 พ.ย. 2560 19:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่  โดยคณะกรรมการพี่เลี้ยงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษาใหม่เพื่อรอรับการประเมินครั้งที่ 2  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments