บทความไม่มีชื่อ

โพสต์24 ธ.ค. 2560 23:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สพค. และผอ.สตผ. สพฐ. พร้อมด้วย นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ของ ร.ร.บ้านดอนมูล และ การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของ ร.ร.บ้านนาตุ้ม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

Comments