บทความไม่มีชื่อ

โพสต์24 ธ.ค. 2560 23:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 16 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่

Comments