บทความไม่มีชื่อ

โพสต์24 ธ.ค. 2560 23:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนารูปแบบครบวงจรและกระบวนการ PLC สพป.แพร่ เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สพค. และผอ.สตผ. สพฐ. เป็นวิทยากร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

Comments