บทความไม่มีชื่อ

โพสต์27 ธ.ค. 2560 01:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมาย ผอ.ชูรัตน์ บุญสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของ นางพิชญาณัฏฐ์ ทิพย์เนตร ผอ.ร.ร.บ้านไร่หลวง และ นางกนกพรรณ จันทร์เดช ผอ.ร.ร.บ้านเปาปมดงยาง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560

Comments