บทความไม่มีชื่อ

โพสต์19 ม.ค. 2561 02:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป. แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตของ โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก  ทั้งนี้ บุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ทั่วประเทศร่วมประชุมทางไกลในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Comments