บทความไม่มีชื่อ

โพสต์30 ม.ค. 2561 00:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านแม่จองไฟ ซึ่งจัดกิจกรรมการสอนเสริมวิชาการ 4 กลุ่มสาระและกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ของนักเรียน ในวันที่ 30 มกราคม 2561
Comments