โครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด อำเภอวังชิ้น

โพสต์20 มิ.ย. 2561 00:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2561 00:32 ]

นายพรชัย จันทะสาร  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่   เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด   โดยผู้เข้าฝึกอบรมเป็นนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3  ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น  มีบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการอบรม  จำนวน  140  นาย  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องและต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน  2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  หลังจากนั้น  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ได้เดินทางมาเยี่ยมค่ายลูกเสือ เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการลูกเสือ

Comments