บทความไม่มีชื่อ

โพสต์17 ก.ค. 2561 01:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ให้กำลังใจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ซึ่งเข้ารับการอบรม จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ บ้านนาอุ่นน่อง,บ้านแพะทุ่งเจริญ,วัดโชคเกษม ,บ้านเปาปมดงยาง ซึ่งจัดกิจกรรม Site Visit โรงเรียนต้นแบบ (Node) จังหวัดแพร่ วันที่ 2 ตามโครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) (โรงเรียนต้นแบบ (Node)) 

Comments