บทความไม่มีชื่อ

โพสต์17 ก.ค. 2561 20:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านน้ำริน และให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ซึ่งเข้ารับการอบรม จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเวียงทอง, โรงเรียนบ้านห้วยกูด, โรงเรียนบ้านวังเลียง, โรงเรียนบ้านบ่อ  ซึ่ง สพป.แพร่ เขต 2 จัดกิจกรรม Site Visit โรงเรียนต้นแบบ (Node) จังหวัดแพร่ เป็นวันที่ 3 ตามโครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) (โรงเรียนต้นแบบ (Node))

Comments