บทความไม่มีชื่อ

โพสต์22 ส.ค. 2561 02:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ติดตามการบริหารจัดการศึกษา สังเกตการสอน, ทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2 และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ dltv  พร้อมกันนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ออกติดตามความพร้อมอุปกรณ์ DLTV โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)  ของโรงเรียนบ้านแม่ขมิง, โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ, โรงเรียนบ้านแม่แฮด, โรงเรียนบ้านนาใหม่, โรงเรียนบ้านวังชิ้น  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561

Comments