บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 ต.ค. 2561 01:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียน"  ในเครือข่าย สสส. ซึ่งประกอบด้วย ร.ร.บ้านดอนชัย /บ้านทุ่งเจริญ/บ้านช่องลม/ชุมชนบ้านร่องกาศ/วัดสร่างโศก/บ้านกาศ/บ้านแม่ยางร้อง/วัดต้นไคร้  โดยมีโรงเรียนบ้านปงหัวหาดเป็นแม่ข่าย   ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments