บทความไม่มีชื่อ

โพสต์25 ต.ค. 2561 23:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย  

Comments