บทความไม่มีชื่อ

โพสต์28 เม.ย. 2562 23:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่  ในวันที่ 29 เมษายน 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   โดยมี ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่

Comments