Challenge Day สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์25 พ.ค. 2559 20:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Challenge Day กีฬาดีเพื่อมวลชน ประจำปี 2559 ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  ณ สนามกีฬา ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

Comments