ชี้แจงนโยบายควบรวมโรงเรียน

โพสต์11 ต.ค. 2559 01:22โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559  คณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 ประชุมชี้แจงนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่น,ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านแม่ลาน เพื่อดำเนินการควบรวมโรงเรียนตามนโยบาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ลาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
Comments