เด็กและเยาวชนดีเด่น

โพสต์11 ม.ค. 2561 01:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นางสาวจิรัชยา แสงเพ็ชรอ่อน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำความสำเร็จมาสู่ประเทศ ประจำปี 2561  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่รางวัลและโอวาทจากนายกรัฐมนตรี  ในวันที่ 8 มกราคม 2561 

Comments