ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 วันที่ 2

โพสต์2 ก.พ. 2563 20:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนวัดศรีดอก โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 

Comments