ฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด

โพสต์7 ก.ค. 2559 00:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาอำเภอสูงเม่น  -  เด่นชัย  ชั้น ม. 1-3 จำนวน 14 โรงเรียน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือประจำหมู่โรงเรียนละ 1 คน  รวมทั้งหมด 171 คน  ในระหว่างวันที่ 7- 9 กรกฎาคม 2559  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  ร.ร.วัดศรีดอก อ.สูงเม่น จ.แพร่

Comments