หารือเตรียมการจัดประชุมสภากาแฟ

โพสต์9 มี.ค. 2560 01:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่เพื่อหารือเตรียมการจัดประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560   ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมสภากาแฟ  ในวันที่ 15 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments