หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลงพื้นที่ให้บริการประชาชน

โพสต์4 ก.ค. 2559 01:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  จังหวัดแพร่จัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ครั้งแรกที่บ้านข่วงบุก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดย นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้โรงเรียนบ้านห้วยไร่ได้จัดนิทรรศการ และนำนักเรียนบางส่วนมาตรวจรักษาฟัน 

Comments