กำหนดยุทธศาสตร์ของ สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์22 ต.ค. 2558 21:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT) กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และจุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  2   ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมกาศเพชร สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

Comments