การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรสังกัด สพป.แพร่ เขต 2

โพสต์26 ธ.ค. 2562 23:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ให้มีสุขภาพที่ดี มีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง

Comments