การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โพสต์16 ก.ย. 2559 23:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2559 23:33 ]

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 17 กันยายน 2559  ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งมีการแข่งขันของนักเรียนทั้งหมด 254 กิจกรรม ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสถานที่จัดการแข่งขัน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านหัวดง, โรงเรียนวัดตอนิมิต, โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ, วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่, ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.แพร่  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ มาพบปะกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันและออกเยี่ยมเยือนเพื่อให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

Comments