การแข่งขันทักษะวิชาการ

โพสต์12 ม.ค. 2559 01:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558   ณ โรงเรียนเชตวันวิทยา อำลอง จังหวัดแพร่ ในวันที่ 12 มกราคม 2559 

Comments