การเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

โพสต์16 ส.ค. 2560 23:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายชูชาติ  พอจิต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  ผลการเลือกกันเอง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ คือ นางกอบกุล พรหมทอง ผอ.ร.ร.บ้านปง

Comments