“การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย DLIT/DLTV

โพสต์26 พ.ค. 2561 22:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย DLIT/DLTV โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2561  ณ ห้อง ICT ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments