การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา

โพสต์3 พ.ค. 2560 19:52โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2
Comments