การพัฒนารูปแบบการขยายผลโรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์12 มิ.ย. 2561 01:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 , นางวัชรี กาศสนุก ผอ.ร.ร.วัดโชคเกษม และ นายไตรยศ เสรีรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านเวียงทอง  พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก สพฐ. ซึ่งออกติดตามการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการขยายผลโรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  ของ ร.ร.วัดโชคเกษม และ ร.ร.บ้านเวียงทอง  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561  

Comments