การพัฒนาทักษะการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศของครูวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์7 ธ.ค. 2562 00:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาทักษะการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศของครูวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2 อ.สูงเม่น

Comments