การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บ แบบ ปพ.3 ออนไลน์

โพสต์30 มิ.ย. 2564 20:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บ แบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Application zoom ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

Comments