การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 21:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 20:37 โดย ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2 ]

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งนี้ได้ประกาศเจตจำนงสุตริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments