การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แบบทดสอบ O-Net

โพสต์13 มิ.ย. 2560 02:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แบบทดสอบ O-Net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 (ขยายโอกาส) โรงเรียนในเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอวังชิ้น “โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียนบ้านวังเบอะ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   หลังจากนั้น ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนาพูนและโรงเรียนบ้านนาปลากั้ง

Comments