การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานระดับสนามสอบ สพป.แพร่ เขต 2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562

โพสต์24 ม.ค. 2563 00:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 24 มกราคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานระดับสนามสอบ สพป.แพร่ เขต 2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments