การประชุม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1/2564

โพสต์28 ม.ค. 2564 06:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมการประชุม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคุณากร สพป.น่าน เขต 1 
Comments