การประชุมการวางแผนบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

โพสต์24 ส.ค. 2559 19:07โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2559 19:32 ]
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต2 นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกาวางแผนบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส
Comments