การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ อ.ลอง และ อ.วังชิ้น

โพสต์27 ม.ค. 2563 23:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 27 มกราคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย จันทะสาร รอง.ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ อ.ลอง และ อ.วังชิ้น ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2

Comments