การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2559

โพสต์31 ส.ค. 2559 02:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายวันชาติ บัวสิงห์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียน  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2  

Comments