การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์12 ก.ค. 2562 21:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
Comments