การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนต่ำกว่า 30 คน

โพสต์12 ก.ค. 2562 21:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 ดร.สุเทพ ปาลสาร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนต่ำกว่า 30 คน
Comments