การประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอรับงบประมาณปี 2563

โพสต์17 ม.ค. 2562 01:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอรับงบประมาณปี 2563 งบเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมกาศทับทิม ศูนย์พัฒนาวิชการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments