การประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลิกและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563

โพสต์23 ม.ค. 2563 23:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 24 มกราคม 2563 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย จันทะสาร รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อมูลการเลิกและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 2

Comments