การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์18 เม.ย. 2561 01:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายในการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดและมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน       O-NET ปีการศึกษา 2560  ที่มีผลการประเมินสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระที่ทำการทดสอบรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

Comments