การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

โพสต์14 ธ.ค. 2559 03:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  นำโดย นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งมีการประเมินผลการดำเนินงานจากกลุ่มตัวอย่าง ร.รบ้านหัวดง, ร.ร.บ้านปงท่าข้าม, ร.ร.บ้านปงหัวหาด, ร.ร.วัดศรีดอก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมกาศเพชร ศูนย์พัฒนาวิชาการ สพป.แพร่ เขต 2

Comments